Verenigde werkgevers in de zorg - Informatie

Verenigde werkgevers in de zorg30-10-2020

Werkgevers in zorg en welzijn in onze regio zijn verenigd in de organisatie ZWconnect. De directeur van ZWconnect is lid van de klankbordgroep van Ewa Haaglanden.