Overgang naar werk verbeteren - Informatie

Overgang naar werk verbeteren30-10-2020

In de leercirkel motie Kwint/Ozdil, georganiseerd door Ingrado, wordt gewerkt aan een sterke arbeidsmarktpositie van jongeren