Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten - Informatie

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten30-10-2020

Binnen de RMC-regio Haaglanden werken vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten