Samenwerken in de arbeidsmarktregio - Informatie

Samenwerken in de arbeidsmarktregio30-10-2020

Gemeenten in de arbeidsmarktregio Haaglanden zijn vereneigd in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

De regio Haaglanden werkt samen in perspectief op werk en het Regionaal Mobiliteitsteam. De landelijke informatie daarover staat hier en hier